Kutse omistamine

Viipekeeletõlkide töö kvaliteedi ja tõlgitööks sobimise pädevuse kontrollimiseks ning tõlkide diferentseerimiseks vastavalt oskustele ja töökogemustele moodustati 1992. aastal EKL ja EVK poolt eesti viipekeele tõlkide atesteerimiskomisjon (EKÜ käskkiri 15.12.1992, nr. 36). Atesteerimiskomisjoni esimeheks valiti Regina Toom (Paabo). Esimestena said viipekeeletõlgi kutse omanikeks 11 nõukogude perioodil tööd alustanud pika staažiga tõlki. Tunnistuste pidulik kätteandmine toimus 25. mail 1995.a. (EKL 08.05.1995, nr. 32/1-29).
Esimene viipekeeletõlgi kutseeksam toimus 30. märtsil 1996. aastal Tartus, mille tulemusena osutus atesteerituks neli uut viipekeeletõlki.
2006.a. hakkas kehtima esimene viipekeeletõlgi III, IV,V taseme kutsestandard. Viipekeeletõlgi kutse andjaks on SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu poolt kinnitatud viipekeeletõlkide kutseühing. Alalise komisjonina tegutseb kutsekomisjon vastavalt kutseseadusele, viipekeeletõlgi kutsestandardile ja kutse omistamise korrale. Kutsekomisjoni esimeheks aastal 2016 on Ulvi Saks.
2013. a. 9.  mail kinnitati SA Kutsekoja Teeninduse Kutsenõukogus kolm uut viipekeeletõlgi kutsestandardit (noorem-viipekeeletõlk, tase 5; vanem-viipekeeletõlk, tase 6; ja meister-viipekeeletõlk, tase 7) ja 31. oktoobril kinnitati Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing taas järgmiseks viieks aastaks viipekeeletõlgi kutse andjaks.
Viipekeeletõlgi kutse omandamiseks tuleb sooritada kutseeksam, kus hinnatakse kutsealast kompetentsust ning anda viipekeeletõlgi vanne. SA Kutsekoda poolt välja antud viipekeeletõlgi kutsetunnistus tõendab, et tõlgi kutsealane kompetentsus vastab kutsestandardis esitatud nõuetele ja seeläbi on tagatud osutatava tõlketeenuse kvaliteet.
Kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida Kutsekoja kodulehel: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eestis kehtiva kutsesüsteemiga on võimalik tutvuda siin.

Lae eesti viipekeele tõlgi uued kutsestandardid alla siit:
Noorem-viipekeeletõlk (5. tase)
Vanem-viipekeeletõlk (6. tase)
Meister-viipekeeletõlk (7. tase)
Lae kutsestandardite lisad alla siit:
Mõistete süsteem
Kutse-eestika nõuded
Keelte oskustasemete kirjeldus
Lae viipekeeletõlgi kutse andmise kord ja kutse taotlsemiseks vajalike dokumentide vormid alla siit:
Viipekeeletõlgi kutse andmise kord
Sooviavaldus kutse esmakordsel taotlemisel
Kutsealase tegevuse ja eneseanalüüsi vorm
Hindamisstandard
Hindamisleht
Viipekeeletõlgi vanne
Kutsekomisjoni töökord
Taastõendamiseks vajalikud dokumentide vormid:
Sooviavaldus
Eneseanalüüsi vorm
Hindamisstandard ja hindamisleht

Kutsetunnistuse tasu
Viipekeeletõlk 5., 6. ja 7. tase
Kutseeksami tasu € 270
Taastõendamise tasu € 150

2017. aasta 5. taseme kutseeksam ja taastõendamine toimub 14.10.2017 Tallinna Ülikooli ruumides.
Taotluste esitamise tähtaeg on 11.09.2017. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata aadressile evkty@evkty.ee
Lisainformatsioon: Kutsekomisjoni esimees, Ulvi Saks, 53 405 436

Kutseeksami sooritamise või taastõendamise avaldust hakkab Kutsekomisjon menetlema siis, kui kutseeksami või taastõendamise tasu on laekunud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu arveldusarvele EE962200001120292399. Selgitusse märkida tunnistuse taotleja nimi ja taotletav kutse (N: Karin Kask, noorem-viipekeeletõlk, kutseeksami tasu).
Kutsekomisjoni koosseis
Eesti Kurtide Liit, Tiit Papp
Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit, Epp Müil
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing, Ulvi Saks
SA Kutsekoda, Evelin Silla
Tartu Ülikool, eesti viipekeele tõlgi eriala programminõukogu esindaja, Liivi Liiholm
Tallinna Heleni Kool, Raili Loit
Kutsekomisjoni kontakt
EVK Kutsekomisjon
Parda 8-51
10151 Tallinn
Lisainfo: evkty@evkty.ee, telefon: 53 405 436, kontakisik Ulvi Saks

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.