Kutse omistamine

Viipekeeletõlkide töö kvaliteedi ja tõlgitööks sobimise pädevuse kontrollimiseks ning tõlkide diferentseerimiseks vastavalt oskustele ja töökogemustele moodustati 1992. aastal EKL ja EVK poolt eesti viipekeele tõlkide atesteerimiskomisjon (EKÜ käskkiri 15.12.1992, nr. 36). Atesteerimiskomisjoni esimeheks valiti Regina Toom (Paabo). Esimestena said viipekeeletõlgi kutse omanikeks 11 nõukogude perioodil tööd alustanud pika staažiga tõlki. Tunnistuste pidulik kätteandmine toimus 25. mail 1995.a. (EKL 08.05.1995, nr. 32/1-29).
Esimene viipekeeletõlgi kutseeksam toimus 30. märtsil 1996. aastal Tartus, mille tulemusena osutus atesteerituks neli uut viipekeeletõlki.
2006.a. hakkas kehtima esimene viipekeeletõlgi III, IV,V taseme kutsestandard. Viipekeeletõlgi kutse andjaks on SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu poolt kinnitatud viipekeeletõlkide kutseühing. Alalise komisjonina tegutseb kutsekomisjon vastavalt kutseseadusele, viipekeeletõlgi kutsestandardile ja kutse omistamise korrale. Kutsekomisjoni esimeheks aastal 2016 on Ulvi Saks.
2013. a. 9.  mail kinnitati SA Kutsekoja Teeninduse Kutsenõukogus kolm uut viipekeeletõlgi kutsestandardit (noorem-viipekeeletõlk, tase 5; vanem-viipekeeletõlk, tase 6; ja meister-viipekeeletõlk, tase 7) ja 31. oktoobril kinnitati Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing taas järgmiseks viieks aastaks viipekeeletõlgi kutse andjaks.
Viipekeeletõlgi kutse omandamiseks tuleb sooritada kutseeksam, kus hinnatakse kutsealast kompetentsust ning anda viipekeeletõlgi vanne. SA Kutsekoda poolt välja antud viipekeeletõlgi kutsetunnistus tõendab, et tõlgi kutsealane kompetentsus vastab kutsestandardis esitatud nõuetele ja seeläbi on tagatud osutatava tõlketeenuse kvaliteet.
Kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida Kutsekoja kodulehel: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eestis kehtiva kutsesüsteemiga on võimalik tutvuda siin.

Kutse taotlemise eeltingimused

Noorem-viipekeeletõlk, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on:

 • keskharidus
 • viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
 • esimese töökeele valdamine emakeelena või vähemalt C2 tasemel
 • aktiivse töökeele valdamine B2 tasemel

Vanem-viipekeeletõlk, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on:

 • kõrgharidus
 • viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
 • esimese töökeele valdamine emakeelena või vähemalt C2 tasemel
 • aktiivse töökeele valdamine C1 tasemel
 • ühe passiivse töökeele valdamine B2 tasemel
 • juhendamisoskus

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on:

 • kõrgharidus
 • viipekeeletõlgi erialane ettevalmistus
 • esimese töökeele valdamine emakeelena või vähemalt C2 tasemel
 • valdab aktiivseid töökeeli C1 tasemel
 • valdab passiivset töökeelt C1 tasemel
 • juhendamisoskus

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Noorem-viipekeeletõlk, tase 5 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on

 • sooviavaldus (lae avaldus alla siit)
 • kutsealase tegevuse ja enese analüüs (lae eneseanalüüsi vorm alla siit)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • eriarsti tõend normaalse kuulmise (nõutav viipekeeletõlgil, kelle üheks töökeeleks on suuline keel) ja nägemise kohta

Vanem-viipekeeletõlk, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on

 • sooviavaldus (lae avaldus alla siit)
 • kutsealase tegevuse ja enese analüüs (lae eneseanalüüsi vorm alla siit)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • eriarsti tõend normaalse kuulmise (nõutav viipekeeletõlgil, kelle üheks töökeeleks on suuline keel) ja nägemise kohta

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on

 • sooviavaldus (lae avaldus alla siit)
 • kutsealase tegevuse ja enese analüüs (lae eneseanalüüsi vorm alla siit)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • eriarsti tõend normaalse kuulmise (nõutav viipekeeletõlgil, kelle üheks töökeeleks on suuline keel) ja nägemise kohta.

Lae eesti viipekeele tõlgi uued kutsestandardid alla siit:
Noorem-viipekeeletõlk (5. tase)
Vanem-viipekeeletõlk (6. tase)
Meister-viipekeeletõlk (7. tase)
Lae kutsestandardite lisad alla siit:
Mõistete süsteem
Kutse-eestika nõuded
Keelte oskustasemete kirjeldus
Lae viipekeeletõlgi kutse andmise kord ja kutse taotlsemiseks vajalike dokumentide vormid alla siit:
Viipekeeletõlgi kutse andmise kord
Sooviavaldus kutse esmakordsel taotlemisel
Kutsealase tegevuse ja eneseanalüüsi vorm
Hindamisstandard
Hindamisleht
Viipekeeletõlgi vanne
Kutsekomisjoni töökord
Taastõendamiseks vajalikud dokumentide vormid:
Sooviavaldus
Eneseanalüüsi vorm
Hindamisstandard ja hindamisleht

Kutsetunnistuse tasu
Viipekeeletõlk 5., 6. ja 7. tase
Kutseeksami tasu € 270
Taastõendamise tasu € 150

Kõik taotlused palume saata postiaadressil Parda 8-51, 10151 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressil evktky@gmail.com  

Kutseeksami sooritamise või taastõendamise avaldust hakkab Kutsekomisjon menetlema siis, kui kutseeksami või taastõendamise tasu on laekunud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu arveldusarvele EE962200001120292399. Selgitusse märkida tunnistuse taotleja nimi ja taotletav kutse (N: Karin Kask, noorem-viipekeeletõlk, taastõendamise tasu).

Kutsekomisjoni koosseis:
Eesti Kurtide Liit, Tiit Papp
Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit, Epp Müil
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing, Ulvi Saks
Tartu Ülikool, eesti viipekeele tõlgi eriala programminõukogu, Liivi Liiholm
Tallinna Heleni Kool, Raili Loit

Lisainformatsioon: EVK kutsekomisjoni esimees Ulvi Saks, telefon: 53 405 436

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.