Liikmed

Täisliikmed

Aavik, Tea,
Aguraiuja, Anne
Eström-Andreas, Birgit
Gurjanova, Tiina
Karja, Hele-Riin
Kukkela, Tiiu
Laurimaa, Sandra
Liiholm, Liivi
Loit, Raili
Neimann, Piret
Paabo, Regina
Paales, Liina
Peet, Valeri
Põld, Eda
Püvi, Egle
Saks, Ulvi
Sander, Helin
Sass, Helle
Sepping, Anne
Ungerson, Mari-Liis

Toetajaliikmed:

Golubenkov, Janis
Klaar, Liis
Kuusk, Riina
Murd, Gretel
Pärgma, Jari
Umbjärv-Kääramees, Vivian

Kui soovid astuda EVK täisliikmeks või üksikisikust toetajaliikmeks, täida liikmeksastumise avaldus siin.

Alates 2017. aastast on kõigil viipekeele tõlketeenuse osutajatel, viipekeeletõlkide tööandjatel ja teistel erialast huvitatud asutustel ja organisatsioonidel, kes soovivad kaasa rääkida viipekeeletõlgi pädevusega seonduvates küsimustes ja toetada viipekeeletõlgi elukutse arengut, võimalus astuda toetajaliikmena Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu (EVK) ridadesse.

Toetajaliige saab osaleda soodustingimustel EVK üritustel ja koosolekutel,omab ligipääsu kutseühingu poolt kirjastatavatele ja/või levitatavatele trükistele (sh tõlgitööd reguleerivatele juhenditele). Toetajaliikmeni jõuab kiiresti kogu valdkonnaga seotud oluline ja objektiivne teave.

Toetajaliikme (asutuse või organisatsiooni) liikmemaksu suuruseks aastas on 70€, millele lisandub 10€ iga asutuses või organisatsioonis töötava viipekeeletõlgi kohta.

Toetajaliikme avaldus asutustele ja organisatsioonidele asub siin.